Huisregels

Om onze gasten een ontspannen en weldadig bezoek te garanderen,  verzoeken wij u deze huisregels zorgvuldig door te nemen voor aanvang van uw bezoek.  Wij danken u alvast hartelijk voor uw medewerking!

Algemeen

 • U dient de gehuurde tijd te respecteren en tijdig te arriveren en ook weer de wellness te verlaten. Bij het niet nakomen van deze regel zullen onze medewerkers de deur openen wanneer uw tijd verstreken is.
 • Wij behouden ons ten allen tijde het recht voor bezoekers te weigeren.
 • Door het betreden van onze faciliteiten gaat u akkoord met de Huisregels

Hygiëne en veiligheid

 • U bent verplicht te douchen alvorens gebruik te maken van onze faciliteiten.
 • In verband met hygiëne is het gebruik van handdoeken in de sauna verplicht.
 • Het dragen van slippers is verplicht in verband met gladheid.
 • Het is niet toegestaan u te ontharen in de wellness of op welke wijze dan ook te verzorgen waarmee u de wellness verontreinigt. Een boeteclausule van EUR 50,- per overtreding is van toepassing.
 • U dient uw sieraden af te doen alvorens gebruik te maken van de faciliteiten.
 • Het is niet toegestaan producten toe te voegen aan het water. Indien u dit wel doet wordt de schade op u verhaald.
 • Wanneer u in de week voorafgaand aan uw bezoek uw haren heeft geverfd dient u een zwemmuts/badmuts te dragen om verontreiniging van het water te voorkomen
 • Het is niet toegestaan meegenomen drank of etenswaren te nuttigen.
 • De door ons verstrekte drankjes en voedingswaren mogen alleen in de loungeruimte genuttigd worden. Een boeteclausule is van toepassing.
 • Het is niet toegestaan te roken. Onze rookmelders zullen afgaan en uw bezoek zal direct worden beëindigd en de kosten voor het verwijderen van de rookgeur zullen op u verhaald worden.
 • Het gebruik van verdovende middelen als drugs en alcohol is niet toegestaan.
 • Kinderen dienen altijd onder toezicht van ouders die tevens alle verantwoordelijkheid dragen.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan.

Schade en overlast

 • Indien er schade aan een van de faciliteiten ontstaat door onzorgvuldig gebruik, bent u als huurder aansprakelijk voor het compenseren van de schade.
 • Wij vragen u de ontspannen sfeer van de wellness te waarborgen en derhalve geen luide muziek af te spelen.
 • Het verrichten van seksuele handelingen is niet toegestaan.
 • Wij behouden ons het recht voor personen te weigeren die tekenen van dronkenschap of agressie vertonen of met een ander doel dan ontspanning onze wellness bezoeken.
 • Als gast bent u zelf verantwoordelijk voor het correcte gebruik van onze faciliteiten. In geen geval kan Sauna Intense verantwoordelijk worden gesteld voor ongevallen of voor lichamelijke of materiële schade die veroorzaakt wordt door verkeerd gebruik van onze faciliteiten

Annuleren of wijzigen reservering

 • Wij behouden ons het recht het voorschot te incasseren indien de gemaakte reservering binnen 48 uur van de aanvangstijd wordt geannuleerd.
 •  In geval van tijdig annuleren blijft de aanbetaling gehandhaafd voor de duur van één jaar.
 • In geval van binnen 24 uur voor aanvangstijd annuleren van uw reservering brengen wij 100% van de gereserveerde arrangementkosten in rekening.
 • Als u uw afspraak wil verzetten dan dient u dit te doen uiterlijk 48 uur voor aanvang van uw reservering. Sauna Intense rekent €15,- omboekingskosten om uw reservering te verzetten.
Menu